vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?

Vážení obchodní partneri!

Hlavným cieľom našej spoločnosti je v plnej miere vyhovieť širokej palete potrieb našich zákazníkov vytvorením a udržaním dlhodobého partnerstva. Základnou zložkou firemnej politiky je analýza aktuálnych potrieb trhu s cieľom ich maximálneho uspokojenia ...viac

odporúcame tieto firmy

Ing. Stanislav Ďuriš TOBEX Slovakia

Telefónne čislo:
032/658 83 67
Mobil:
0905 719 626
E-mail:

Obec Sútor

Telefónne čislo:
047/5698028
Mobil:
0911 808 346
Web:
E-mail:
Sídlo:
980 01 Rimavské Janovce, Sútor 34

Obec Kaplna

Telefónne čislo:
033/6455266
Mobil:
0903 694 757
Web:
E-mail:
Sídlo:
900 84 Kaplna, Kaplna 39

VB Elektro s.r.o.

Telefónne čislo:
.
Mobil:
0918 818 995
Web:
E-mail:
Sídlo:
040 22 Košice 22, Dvorkinova 726/3