vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?

Vážení obchodní partneri!

Hlavným cieľom našej spoločnosti je v plnej miere vyhovieť širokej palete potrieb našich zákazníkov vytvorením a udržaním dlhodobého partnerstva. Základnou zložkou firemnej politiky je analýza aktuálnych potrieb trhu s cieľom ich maximálneho uspokojenia ...viac

odporúcame tieto firmy

GALVEX, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
048/472 6902
Web:
E-mail:
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Jegorovova 37
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Jegorovova 37

Železničné stavby, a.s. Košice

Telefónne čislo:
055/6118821, 055/6118828
Mobil:
0911 949 629
Web:
E-mail:
Sídlo:
040 01 Košice 1, Južná trieda 66
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Južná trieda 66

Peter Cagala - Nábytok CAGALA

Telefónne čislo:
0911 526 269
Web:
E-mail:
Sídlo:
916 22 Podolie, 658

Ayming Slovensko s. r. o.

Telefónne čislo:
0917 889 867
Web:
E-mail:
Sídlo:
811 02 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 4

Obec Kyjov

Telefónne čislo:
052/4925134
Mobil:
0918 426 880, 0915 508 941
Web:
E-mail:
Sídlo:
065 48 Šarišské Jastrabie, Kyjov 164